Yıldız Sarayı Vakfı Temel Amaçlar

 • Yıldız Sarayı kompleksi yapılarının onarım ve restorasyonlarını  yapmak; 
 • jSarayın tabii çevresini, bahçe ve arazisini korumak ve düzenlemek; 
 • Tarihi yapıların onarımları ile tabii çevrenin korunmasıve düzenlenmesi  konularında yapılan ve yapılacak faaliyetlere katılmak,bunları desteklemek ve her türlü yardımlarda bulunmak; 
 • Sarayın, bütün güzellikleri ve özellikleriyle turizmimizin hizmetine ve dışdünyanın ilgisine sunmak; 
 • Saray kompleksi içindeki tarihi yapılara ve yerlere, günümüzün ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun,yeni fonksiyonları kazandırmaktır. 
 • Vakıf bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yüklenmiştir. 
 • Konserler, Resim ve heykel sergileri düzenlemek. 
 • Seramik, tezhip, cilt gibi konularla ilgili kurslar açmak ve bunları yürütmek. 
 • Kültür ve Sanat faaliyetlerinde bulunmak. 
 • Sanat olaylarını izlemek ve bunlar için imkan ve ortam hazırlamak. 
 • Sarayda çalışanların eğitimlerine ve yetiştirilmelerine destek olmak. 
 • Bültenler yayınlamak. 
 • Amaç doğrultusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. 
 • Yıldız Sarayı kompleksinin  “YILDIZLTÜR,SANATVE TURZiMMERKEZi”  haline gelmesine çalışmak ve destek olmak. 
 • Sarayın halkın hizmetine açılmasını sağlamak; açıldığında gerekli hizmetleri yürütmek veya bu gibi hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak.