MERGÜL KOTİL

MERGÜL KOTİL

Doğum Tarihi: 14.06.1954

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Uyruğu: T.C.

Medeni Hali: Evli

Eğitim:                    

Lisans:

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (1973-1978)

Yükseklisans:

Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Ana Bilim Dalı (1984 – 1986)

Master Tez Konusu: “Hadikat-ül Cevami’ye göre”,İstanbul Tarihi Yarımada’daki 1453 yılından sonra yapılan bütün camii ve mescitlerin yapım özellikleri, değişimleri, restorasyon ve envanter çalışmaları.

  Mesleki Tecrübe

 • T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölgesi Teknik Danışmanlığı (1987-1992)
 • Ortaköy Büyük Mecidiye Camii Restorasyonu, Kubbe tezyinatının orijinal haline dönüştürülmesinin sağlanması
 • Yıldız Hamidiye Camii Restorasyonu, Ahşap işleri, kalem işleri ve varak tezyinatı
 • Sultanahmet Camii Restorasyonu, Ana kapı, minber ve kubbe restorasyonu, Yeni tuvaletlerin yapım çalışmaları
 • Gazanfer Ağa Medresesi Restorasyonu
 • Galatasaray Vakıf İşhanı Restorasyonu
 • Akaret Evleri Restorasyonu Projesi için sözleşme hazırlanması, İnceleme ve araştırma çalışmaları:
 • Hacı Bekir Ağa Medresesi
 • Rüstem Paşa Medresesi
 • Dolmabahçe Emin Ağa Külliyesi, Sebil Ve Tekke İncelemesi
 • Yenikapı Mevlevihanesi
 • Valide Sultan Medresesi
 • Atik Valide Sultan Camii
 • Sokullu Mehmet Paşa Tekkesi
 • Nişancı Mehmet Bey Medresesi
 • Hüsrev Kethuda Darülkurası (Vefa)
 • Kaba Halil Medresesi (Fatih, Atik Ali)
 • Hafız Ahmet Paşa Medresesi (Fatih)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bölgede gerçekleştirilmiş olan diğer bütün restorasyon,  rölöve ve envanter çalışmalarının sözleşmeleri, uygulama kontrollüğü, teftişi ve Genel Müdür ile koordinasyonunun sağlanması.
 • Ders Kitapları A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanvekilliği (1992 – 2003)
 • Serbest Mimarlık, Rölöve ve Restorasyon Proje Danışmanlığı (2003-2016 )
 • Yayınevi ve matbaa işlerinin yanı sıra, ayrıca “Hayat Bilgisi” kitabı yazımı çalışması
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Çanakkale Bölge Kurulu Üyesi (2006 – 2008)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (Gaziantep) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurucu Başkanı (2008 – 2013)
 • İstanbul Ticaret Odası İnşaat Restorasyon Komitesi Bilirkişi Hakemi ( 2009- 2013)
 • İBB İstaç A.Ş Genel Müdürlük Katı İlave İnşaat ve Dekorasyon Cephe ve Peyzaj Yapım İşi Danışmanlığı (2009-2010)
 • Fatih Belediyesi Kapalı Çarşı Yenileme Danışma Kurul Üyeliği (2011- )
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat varlıkları Koruma Komisyon Başkan Yardımcısı , İstanbul 1. Bölge (2011 – 2011)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat varlıkları Koruma Komisyon Başkan Yardımcısı , Muğla  (2011-2013 )
 • İstanbul Kapalıçarşı 2.Etap Hanlar Bölgesi  Rölöve Restitüsyon Restorasyon Danışmanlığı) Kapılı Çarşı Hanlar Bölgesi ve Yenileme Alanı Master Plan Çalışması   ( 2012 -2016)
 • T.C Adalet Bakanlığı İstanbul Mahkemeleri Teknik Bilirkişiliği (2012 – 2013)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 nolu Kültür Varlıkları Kurulu Üyesi (2013- 2016)
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Emirliği: Katar_Doha Osmanlı Köyü Yapımı Danışmanlığı Yüklenici Firma: WATG (UK) Limited Şirketi  (2015-2016  )
 • Yıldız Sarayı Vakfı  Culus Eserleri Sergisi Mekansal Planlama ve Sunum Elemanları Yapımı ve Sergilemesi  ( 2015 )
 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliği (2016- …)
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği İnşaat Emlak Müdürlüğü İstanbul Yıldız Sarayı Restorasyon ve Master Plan Çalışmaları Teknik Kordinatörü (2016-2019)
 • Yıldız Sarayı’nın tamamını kapsayan master plan hazırlanması, alt yapı ve çevre düzeni planlaması yapılarak tüm tarihi yapıların birbiri ilen entegrasyonun sağlanması (2016-2019)
 • Yıldız Sarayı bünyesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yıldız Hamidiye Camii Restorasyon Uygulaması tamamlanması (2016-2017)
 • Tarihi Osmanlı Arşivleri Cağaloğlu Binaları’nın proje koordintörlüğü ve restorasyon uygulama danışmanlığı (2016-2017)
 • Yıldız Sarayı bünyesinde yer alan Harem Yapıları, çevre düzenleme işi ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması (2016-2018)
 • Yıldız Sarayı bünyesinde yer alan Kızlarağası Dairesi, Limonluk Serası, Harem Kapısı, Sera Yapıları’nın restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanması (2016-2018)
 • Yıldız Sarayı bünyesinde yer alan Tarihi Dış Karakol Binası’nın restorasyon çalışmalarının tamamlanması (2016-2018)
 • Yıldız Sarayı Has Bahçe ve üzerinde yer alan tarihi yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon ve alt yapı imalatlarının yapım işi kontrolörlüğü ve koordinatörlüğü (2016-2019)
 • Yıldız Sarayı bünyesinde olan Hünkar Kasrı, Çukursaray, Sünnet Köşkü ve Güvercinlik Binalarının proje koordinatörlüğü ve danışmanlığı (2016-2019)
 • Yıldız Sarayı bünyesinde restorasyonu sürdürülmekte olan Marangozhane ve Güzel Sanatlar Binası’nın uygulama ve araştırma koordinatörlüğü (2016-2019)
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeliği (Temmuz 2018- …)

Diller:

İngilizce, ABD (US, LA International Language Center, 2000)

Üye Olunan Sivil Toplum Kuruluşları:

 • Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kemer Yapı ve Yönetim A.Ş. Mimari Komite Başkanı
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeliği