MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU’NUN VAKFIMIZI TEMSİLEN KATILDIĞI UNESCO 40. GENEL KONFERANSI, 12 KASIM 2019-27 KASIM TARİHLERİNDE FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE BULUNAN GENEL MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’ nun vakfımızı temsilen katıldığı UNESCO 40. Genel Konferansı, 12 Kasım 2019-27 Kasım tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’ te bulunan Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

UNESCO 40. Genel Kurulu çerçevesinde vakfımız ilk defa küresel bir platformda temsil edildi. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile birlikte açılış toplantısına katılan Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ülkemiz adına Eğitim Komisyonu toplantılarına da katılan Uslu, çok sayıda ülkenin delegasyon temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İki yılda bir gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferansı, UNESCO üyesi devletlerin ulusal beyanlarının yer aldığı Genel Politika Görüşmeleri; Genel Direktör ve Yürütme Kurulu Başkanı Dönem Raporları; UNESCO’nun görev alanına giren komitelerin faaliyet raporları ve geleceğe dönük stratejik hedef ve programlarını içeren toplantıları; UNESCO reformu, bütçesi ve programının, eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinin gelecek dönem çalışmalarının görüşüldüğü, gündem konularının karara bağlandığı Komisyon ve Komite toplantılarını kapsamaktadır.