Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti 2017 yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı

yildiziSayın Mütevelli Heyet Üyemiz,

Vakıf Resmi Senedimiz gereğince Mütevelli Heyetimizin 2017 yılı Mart Ayı Olağan toplantısı 16 Mart 2017 Perşembe günü  saat 11.00’ de , Cumhuriyet caddesi No: 155 Harbiye / İstanbul ( Askeri Orduevi karşısı) adresindeki Karamancı Holding toplantı salonunda yapılacaktır. Ancak ilk toplantıda ekseriyet sağlanamaması halinde  ikinci toplantı  31.03.2017 Cuma günü  saat:11.00’ de aynı adreste yapılacaktır.

Değerli Mütevellilerimizin yukarıda belirtilen toplantı tarih ve saatinde aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere katılımlarını rica ederiz.

Tüzüğümüzün11.maddesi (f) fıkrası gereği mazeretsiz olarak üç kez Mütevelli Heyet Toplantısı’na katılmamanın Üyelerimizin Üyelik sıfatının kalkmasının nedeni olabileceğinden ve 31. Mart 2017  Cuma  günü yine Vakıf Senedinin 13. Maddesine göre Üyelerimizin 1/3 çoğunluğunun bir fazlasının katılımının sağlanması  gerektiğinden toplantıya katılmanızı, mecburi sebeple katılamamanız halinde, ekte bulunan vekaletnameyi doldurarak bir üyemize vekalet verilmesini önemle arzeder, iyi dileklerimizi ve saygılarımızı sunarız.

 

Doç.Dr. Zeynep Karahan Uslu

Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

 

Gündem:

 1. Toplantı açılışı ve katılımcıların sayımı,
 2. Saygı duruşu,
 3. Üç yıllığına seçilmiş Divan Başkanı ve iki katibin kürsüye daveti
 4. Gündemin oylanması,
 5. Boşalan Mütevelli Heyet Üyelikleri için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeni üyelerin seçimi
 6. 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması
 7. 2016 yılı Gelir Gider tablosunun ve bilançosunun okunması
 8. 2016 yılı Denetim Raporu’nun okunması
 9. 2016 yılı Gelir Gider tablosu ve bilançosunun ibra edilmesi
 10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
 11. 2017 yılı tahmini faaliyet raporu ve tahmini bütçesinin sunulması
 12. Gündem dışı görüşler, dilekler ve toplantının kapanışı