18 Eylül 2014, “Sultan II. Abdülhamit’in Cülus Hediyeleri”