Dr. Savaş Ş. Barkçin

Dr. Savaş Ş. Barkçin, 1966’da Ankara’da doğdu. İlk ve ortaoğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden 1989’da mezun oldu.
Master derecesini, uluslararası ilişkiler alanında Washington’da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, School of Advanced International Studies (SAIS) okulundan 1996 yılında aldı. Bilkent Üniversitesi’nde başladığı siyaset felsefesi doktorasını 2001’de bitirdi. Doktora sonrası Bilkent Üniversitesi’nde çeşitli dersler verdi.
Dr. Barkçin, 1989’da Devlet Planlama Teşkilatı’na girdi. 2003’te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) başkanlığına atandı. 2004-2007 yılları arasında TÜBİTAK’ta Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 2009’da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başmüşavirliğine atandı. Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte onun Başdanışmanı oldu.
Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve medeniyet konularında pek çok konferans ve dersler vermiştir. Dr. Barkçin, aynı zamanda profesyonel bir moderatördür.
Müzik, tarih, şiir, tasavvuf ve edebiyat Dr. Barkçin’in başlıca ilgi alanlarıdır. Bu alanlarda pek çok yazıları, kitapları, üniversite dersleri, tercümeleri, televizyon programları ve konferansları vardır.
Ayrıca Aralık 2013’te klasik bir divan olan “Dîvân-ı Zerefşân”ı yayınlamıştır. Serbest ve hece ölçülü şiirleri de vardır.
Dr. Barkçin mükemmel derecede İngilizce ve iyi derecede Fransızca bilmektedir. Ayrıca klasik Türkçe bilgisine sahiptir.